Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 2018-05-01
Version 1.0

Beskyttelse af sikkerhed og privatliv for dine personlige data er vigtigt for Heka Dental. Derfor benytter Heka Dental sine hjemmesider i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse og datasikkerhed.

I det følgende giver vi oplysninger om de typer data, vi indsamler på Heka Dental websites, de formål, som vi bruger sådanne data til, og de parter, som vi deler sådanne data med, hvor det er relevant.

Heka Dental bruger din information med det formål at besvare en forespørgsel, at kunne give dig information du beder om eller sende dig produktinformation, som vi mener kan have din interesse. Vi bruger også dine informationer til at sende dig bl.a. teknisk information, information om produktopdateringer, softwareopdateringer, sikkerhedsinformation og lignende.

Dataansvarlig og kontakoplysninger

Heka Dental er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Heka Dental fremgår nedenfor:

Kim Rasmussen, Marketingchef

E-mail: kr@heka-dental.dk
Telefon: +45 43 32 09 94

Indsamlede data og formål med behandling

Vi anvender cookies og pixels på disse hjemmesider. Du finder yderligere oplysninger om dette emne i vores Cookie Policy. Denne politik fortæller dig også, hvordan du spærrer brugen af ​​cookies pixels og brugen af ​​data indsamlet af cookies og pixels i anonymiserede eller pseudonymiserede brugsprofiler.

Adgang til vores hjemmeside logges med henblik på sikkerhedsanalyserapporter og for at forsvare sig mod cyberangreb. Med undtagelse af IP-adressen bliver der aldrig indsamlet eller brugt personlige oplysninger i denne sammenhæng. IP-adresser analyseres kun i tilfælde af et cyber-angreb. Logdata slettes med jævne mellemrum omgående.

Desuden indsamler vi personoplysninger (f.eks. Navne, adresser, telefonnumre eller e-mail-adresser) i forbindelse med driften af ​​vores virksomhed og hjemmesider, når du frivilligt har givet os sådanne oplysninger (f.eks. Ved registrering, kontakt henvendelser, undersøgelser osv.), og når vi har ret til at behandle eller bruge sådanne data i kraft af tilladelse fra dig eller på grundlag af en lovbestemt bestemmelse.

Som hovedregel bruger vi kun sådanne data til det formål, som du forkyndte dataene til os, for eksempel at besvare dine henvendelser, behandle dine ordrer eller give dig adgang til visse oplysninger eller tilbud.

Deling af data

I det omfang du har givet dit samtykke, eller når det er nødvendigt for at kunne opfylde din forespørgsel, og vi har hjemmel til det, deler vi i nogle tilfælde dine personlige data med en autoriseret Heka Dental forhandler, hvis det er relevant, med det formål, der er angivet ovenfor og f.eks. i forbindelse med behandling og/eller opfølgning på en henvendelse af salgsmæssig eller teknisk karakter..

I forbindelse med driften af ​​dette websted og de tjenester, der leveres via hjemmesiden, arbejder Heka Dental sammen med serviceudbydere som f.eks. Hosting eller it-serviceudbydere. Vi tilstræber udelukkende at benytte eksterne samarbejdspartnere, som lagrer data indenfor EU.

Disse modtagere kan dog muligvis befinde sig i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjelande”), hvor gældende love ikke giver samme beskyttelse af personoplysninger som i dit hjemland. I sådanne tilfælde træffer Heka Dental de nødvendige foranstaltninger til at sikre et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger og altid i henhold til gældende lovgivning.

Data deles kun i forbindelse med og i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi sælger ikke eller på anden måde markedsfører dine personlige data til tredjepart.

Spørgsmål og kommentarer samt ændringer

Heka Dental A/S vil reagere på alle legitime anmodninger om information og, hvis det er relevant, at rette, ændre eller slette dine personlige data. Hvis du ønsker at fremsætte en sådan anmodning, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne datasikkerhedspolitik, skal du klikke på “Kontakt” for at sende os dine spørgsmål og forslag.

Denne datasikkerhedspolitik opdateres fra tid til anden. Du finder datoen for den sidste opdatering øverst på denne side.

Cookies

Hvad er cookies?

Cookies er filer, der er gemt i din webmappe til opbevaring af filer. De registrerer hvilke websites den besøgendes computer, smartphone eller tablet tidligere besøgte.

Disse cookies kan have mange forskellige formål og kan f.eks. bruges til at identificere og holde statistikker over de besøgende på et websted. Cookies er en nødvendighed på hjemmesider eller webbutikker, der gør brug af en indkøbsvogn eller login-funktion.

Hvordan cookies bruges på Heka Dental hjemmesider

Heka-Dental gør brug af cookies ved hjælp af Google Analytics. Det primære formål med disse cookies er gennem statistikker for at forbedre den besøgte hjemmeside og give vores besøgende en bedre oplevelse og at dokumentere antallet af besøgende på selskabets hjemmeside.

Hvis du ønsker at fravælge cookies, der bruges til at indsamle statistikker, kan det gøres via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opbevaringstid for cookies

Cookies gemmes i 365 dage og slettes derefter automatisk på din computer. Bemærk dog, at hvis siden besøges igen inden for 365 dage, vil perioden blive fornyet.

Personlig information

Vi indsamler ingen personlige oplysninger. Vi vil kun se på adfærdsmønstre af besøgende.
Disse oplysninger er anonyme og kan ikke bruges til at identificere dig personligt.

Spørgsmål vedrørende brugen af ​​cookies?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af ​​cookies på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Heka Dental, e-mail: info@heka-dental.dk

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

Dine rettigheder

Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Kontakt vedr. persondata

Hvis du har spørgsmål eller indsigelse til vores behandling af dine data, ønsker at få oplyst hvilke data vi har registreret om dig, ønsker adgang til dine data, eller ønsker at rette eller anmode os om at slette dem beder vi dig skrive til info@heka-dental.dk. Du vil herefter modtage svar fra os hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Heka Dental (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Heka Dental, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00 Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Gå til toppen af siden
×
userphone-handsetdownloadmagnifiercross