UNIC by Heka Dental - Optioner - Options - optionen

Udstyr og optioner

Instrumentbordets håndtag er fuldt integreret med display og taster. Det er let at finde med både øjet og hånden – også selvom man har opmærksomheden rettet andetsteds.

Med en let berøring på glas/kumme tasten, stopper suget, OP-lampen slukker og patientstolen indstilles i skylleposition, mens glasset fyldes.

Herefter drejer glasskålen, og patienten kan enten skylle munden via skyllefontænen eller glasset. Berøres glas/kumme tasten igen, returnerer patientstolen til den seneste arbejdsposition.

UNICs armsæt gemmer på både strøm, vand og luft bag den let industrialiserede overflade af anodiseret aluminium. De store led arbejder millimeter-præcist i enhver position på trods af de forskelligartede belastninger fra arbejdsbord, monitor, røntgen og lampe. Resultatet er et armsæt med optimal balance.

Mere:

Unit
Unit

En af vores vigtigste målsætninger for den behandlingsenhed, som I ser her, er, at den skal være menneskelig. Eller i det mindste menneskeligere.

Det er en idé, vi blandt andet ser reflekteret i de svungne, organiske former, den bølgende overside, den S-formede top, og den møbelhed, der præger behandlingsenheden.

Vi har forsøgt at dræne den så meget som muligt for det stramme, kliniske look.

Instrumentbord
Instrumentbord

Udgangspunktet for at skabe funktionelt design er at lytte til de mennesker, der skal bruge produktet.

Mere end 2.000 små og store detaljer er blevet vurderet af de mennesker, som kommer i berøring med Unic – patienter, tandlæger, klinikassistenter og serviceteknikere.

Vi har justeret Unic efter de input, vi har fået. Og så har vi bedt vores testpersoner om at vurdere det på ny. Det har vi gjort om og om igen, fordi vi ved, at de mindste detaljer gør hele forskellen

Instrumenter
Instrumenter

Smal og elegant instrumentbro med 5 instrumenter

Balancerede unitinstrumenter
– også ved sidebevægelser

Unitinstrumenterne er placeret således, at de instrumenter der benyttes hyppigst af klinikassistenten er anbragt nærmest hende.

Rækkefølgen af instrumenterne er fra venstre til højre:

  • Multifunktionssprøjte – Anbragt nærmest klinikassistenten.
  • Minimotor – Der normalt monteres med blåt håndstykke.
  • Minimotor med rødt 1×5 high speed vinkelstykke.
  • Ultralydtandrenser
  • Intraoralt kamera, airscaler eller lyspolymeriseringslampe

Unitinstrumenterne er afbalancerede, så din hånd ikke behøver at bære instrumentets vægt eller opleve interaktioner fra eksterne kræfter, når du skal udføre dit præcisionsarbejde. De lange silikoneslanger giver ergonomisk rigtige arbejdsmuligheder.

Balancerede unitinstrumenter reducerer trætheden og forøger præcisionen af arbejdet.

Det Intelligente Display
Det Intelligente Display

Display på instrumentbroen

‘Det intelligente Display’ Grundtanken med dette display er at tandlægen kun får de oplysninger der er nødvendige i den givne situation.

Derfor ændrer displayet sin visning, alt afhængig af hvad der bliver arbejdet med.

Fordelene ved dette princip er, at det bliver lettere at betjene displayet, og risikoen for fejlbetjeninger er væsentligt minimeret.

Langt de fleste tandlæger er imponerede over ‘Det Intelligente Display’

Fodkontrol
Fodkontrol

3 varianter og mulighed for trådløs fodkontrol

De patenterede fodkontroller kan betjenes fra alle sider med højre eller venstre fod.
Fodkontrollen regulerer hastighed og intensitet på de valgte instrumenter, aktiverer sprayvælger, efterpust samt
vender omdrejningsretning. UnicLine S kan også leveres med en konventionel variabel fodkontrol.

Alle fodkontroller kan leveres i trådløs version.