”Det skal også være noget der er driftsikkert”

Anders Heide, Tandlæge

Tandlægerne Aarhus Ø er en forholdsvis nyetableret klinik beliggende i et nyt spændende boligområde tæt på vandet, der oplever stor vækst og klinikejer, Anders Heide, ser beliggenheden som attraktiv med en befolkningstilvækst på henved 8000 i løbet af den nærmeste fremtid. Det er den første klinik i området og starter således i et helt nyt segment. Anders har desuden en klinik beliggende i Aarhus-forstaden Lystrup.

Dental 2000, som servicerer klinikkens udstyr har haft indflydelse på klinikkens design og Anders er ganske tilfreds med resultatet, ”jeg synes selv, at det er en ret praktisk, altså en effektiv klinik … men den er jo også pæn”. Tommy Bøjstrup fra Dental 2000 har ifølge Anders været perfekt til at løse alle de praktiske sider af klinikkens tilblivelse. Da valget af, hvilke unitter, der skal være i klinikken skal træffes, har Anders Heide følgende ønske, ”jeg vil have noget, der ser ordentligt ud og noget jeg kender, der ligger godt i hænderne og det skal også være noget, der er driftssikkert”.

Dental 2000 har derfor anbefalet UnicLine S fra HEKA Dental, og ”det fungerer, det duer”, udtaler Anders. Fra Lystrup klinikken har Anders erfaring med nogle andre unitter, som desværre ikke er så driftssikre og derfor ønsker Anders, at HEKA UnicLine S skal erstatte de eksisterende. Selve stolen er Anders også fint tilfreds med, ”der er fin ergonomi og man kan komme ind under patienten og den kan også tage nogle kilo, har jeg allerede erfaret”.

Pt. har klinikken to stk. UnicLine S, ”nok snart flere”, siger Anders. Ud over at støtte sig til Dental 2000 og deres ekspertise har Anders også brugt mund-til-mund-metoden, da valget faldt på HEKA. Således har en tandlæge kollega bekræftet HEKA unitternes driftssikkerhed, ”det er jo sådan ren rå kollega til kollega, for at høre, om tingene de virker”.

Fremtiden for klinikken tegner lys og spændende. Nye kunder kommer direkte ind ad døren og der kommer mange ansøgninger fra tandlæger, der gerne vil arbejde på klinikken, ”der er opmærksomhed omkring den”.

For klinikassistent Annemarie Dalhoff er det nyt at arbejde på en UnicLine S. ”En rigtig god feature er det med gennemskylning”. (automatisk vandgennemskyl af instrumenter). ”Det er supergenialt” … og så ved man, at det er gjort på alle instrumenter”. Også unittens sug bemærker Annemarie; ”dejligt lange sug, de kan nå langt, også hvis man står op”. Til slut lægger Annemarie vægt på, at UnicLine S med sine glasoverflader holder sig pæn ved rengøring med ”nogle krasse produkter”… glas er mere modstandsdygtigt overfor den slags ting”.

Mød også Dental 2000, som er service partner hos Tandlægerne, Århus Ø, i denne korte YouTube video.

Se flere kommentarer fra klinikker og tandlæger her